Co w Zamościu i okolicy?
 • *

   

  Zamość-Aktualności


  Lokalny Kalendarz Wydarzeń


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość 


   SPOŁECZNOŚĆ


  Facebook Wspólny Zamość Stowarzyszenie

  Facebook Wspólny Zamość

Wizyty
Dziś: 9Wszystkie: 975

Grudzień 2018

Aktualności » Grudzień 2018

 

Zawiadomienie.

 

W dniu 05 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Zamościu, ul. Młyńska 27,  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Wspólny Zamość.

 

Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspólny Zamość.

 

1700 - Podpisywanie listy obecności, zajmowanie miejsc.

1715 - Otwarcie zebrania (w przypadku braku kworum – min. 9 osób, zebranie odbędzie się o godz. 1730 – drugi termin).

 

Wybór Przewodniczącego.

Wybór Sekretarza.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków.

 2. Sprawozdania z działalności za rok 2018 następujących organów statutowych:

 a) Zarządu Stowarzyszenia (sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne),

 b) Komisji rewizyjnej.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań.

4. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

5. Wybory władz stowarzyszenia:

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej.

6. Przyjęcie wniosków i podjęcie uchwał.

7. Zatwierdzenie dokumentów programowych na 2019 rok tj.:

a) planu pracy Zarządu,

b) preliminarza budżetowego Stowarzyszenia

 

1900 - Zamknięcie obrad walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Wspólny Zamość.

 

Serdecznie ZAPRASZAMY

Zarząd Stowarzyszenia Wspólny Zamość