Co w Zamościu i okolicy?
 • *

   

  Zamość-Aktualności


  Lokalny Kalendarz Wydarzeń


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość 


   SPOŁECZNOŚĆ


  Facebook Wspólny Zamość Stowarzyszenie

  Facebook Wspólny Zamość

Wizyty
Dziś: 11Wszystkie: 977

Aktualności

W dniu 05 grudnia 2018 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Wspólny Zamość.

Efektem obrad jest wyłonienie nowych władz Stowarzyszenia, opracowanie planu pracy Zarządu oraz preliminarza budżetowego.

Czteroletnia kadencja nowych władz rozpoczna się 17 grudnia 2018 r.

Skład Zarządu:

Pani Anna Przytuła - Prezeska,

Pan Adam Kot - Wiceprezes,

Pan Zbigniew Figura - Skarbnik.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Pan Tomasz Godek - Przewodniczacy,

Pan Jacek Podkościelny - Członek,

Pan Artur Suski - Członek.